WIJ ZIJN RELANDSCAPE

RE Landscape zorgt voor een circulaire toekomst in zowel ontwerp als samenwerking, voor en door de volgende generatie.
Heeft u een project waarmee wij u kunnen ondersteunen?

Missie & visie RE Landscape

Onze missie is een circulaire toekomst in zowel ontwerp als samenwerking, voor en door de volgende generatie. Deze circulaire toekomst zal op verschillende manieren en schalen verwezenlijkt worden. Circulariteit gaat ervoor zorgen dat de ontworpen plangebieden zelfvoorzienend zijn op het gebied van o.a. CO2, waterhuishouding en herbruikbaarheid. Dit alles wil RE Landscape bereiken door samen met lokale betrokkenen keuzes te maken die een ieder ten goede komen. Zo werkt niet alleen RE Landscape maar ook de doorsnee inwoner van Nederland aan een circulaire, duurzame en groene toekomst.

Onze visie is dat wij geloven in een toekomst waar onze omgeving is opgebouwd uit bouwstenen die zijn hergebruikt of herbruikbaar zijn. Deze bouwstenen stapelen wij samen met lokale bewoners en ondernemers.Wij halen energie uit het samenwerken met mensen in de breedste zin van het woord. Zo willen wij lokale ondernemers, bewoners en scholen inspireren om mee te helpen met het maken van hun omgeving. Hierbij voert circulariteit de boventoon. Alles wat wij ontwerpen zal op deze wijze gerealiseerd gaan worden. Om deze bouwstenen heen realiseren wij een omgeving die zelfvoorzienend is, waardoor er minimaal onderhoud en compensatie hoeft plaats te vinden. Hierbij is RE Landscape op zoek binnen gemeentes die deze doelen zelf ook ambiëren.

Projecten

 Inrichtingsplan Polderlab Vrouwe Venne

Inrichtingsplan natuurontwikkeling Eeneind

Heeft u een project waarmee wij u kunnen helpen?